Các hoạt động tăng cường học thuật và hướng nghiệp

1. CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG 

Học sinh sẽ thiết kế và tham gia các dự án phát triển cộng đồng nhằm phát triển các kĩ năng và thể hiện khả năng đóng góp cho cộng đồng với sự hỗ trợ của cố vấn học tập.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Bao gồm chương trình hỗ trợ 1 – 1 với giáo viên và cố vấn học tập mentor – mentee với học sinh có kinh nghiệm và thành tích học tập xuất sắc.

3. CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP & TƯ VẤN LỘ TRÌNH ĐẠI HỌC 

Học sinh được cố vấn học tập và hướng nghiệp hỗ trợ để khám phá và phát triển thế mạnh của bản thân và các lựa chọn ngành nghề cũng như chuẩn bị các yêu cầu về học thuật và kĩ năng để bước vào các trường đại học mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *