Các khoá học tự chọn (5 tín chỉ)

Học sinh có thể lựa chọn thêm các môn học tự chọn nằm trong các môn học sau:

  • Quản lí thông tin doanh nghiệp
  • Thiết kế
  • Kinh doanh
  • Thiết kế thời trang
  • Thiết kế game
  • Thiết kế và công nghệ
  • Marketing
  • Luật
  • Thiết kế web

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *