Học bổng Đại học Western Sydney cho kì nhập học tháng 11 đã sẵn sàng

Các cơ hội học bổng khủng KHÔNG GIỚI HẠN và duy trì nhiều năm dành cho sinh viên nộp hồ sơ cho kì nhập học tháng 11/2021 tại Đại học Western Sydney đã sẵn sàng:

1. Học bổng Vice Chancellor 

Trị giá 50% học phí và kéo dài 3 năm học.

Yêu cầu:  Học sinh có điểm trung bình lớp 12 từ 9.0 (đối với các trường chuyên trong danh sách được công nhận) hoặc từ 9.2 đối với học sinh trường thường và học sinh cần đạt yêu cầu về Tiếng Anh (IELTS) 

2. Học bổng bậc Đại học trị giá 3,000 AUD và 6000 AUD 

 • Học bổng giá trị 3000 AUD/năm, duy trì trong suốt 3 năm học, cấp tự động đối với học sinh đạt yêu cầu đầu vào tại trường
 • Học bổng 6000 AUD/năm, duy trì trong suốt 3 năm học, cho tất cả các ngành học (trừ ngành Y), yêu cầu điểm trung bình lớp 12 từ 8.0 cho trường chuyên và từ 8.5 đối với các trường khác.

3. Học bổng bậc Thạc sĩ: 3,000 – 6,000 AUD duy trì 2 năm

 • Học bổng trị giá $3,000: GPA đại học từ 4.4/7 trở lên
 • Học bổng $ 6,000: GPA bậc đại học từ 5.25/7 trở lên
 • Học bổng Vice Chancellor 50% học phí: GPA 6.5/7 trở lên – vô cùng cạnh tranh

4. Các ngành học có sẵn cho kì nhập học tháng 11

4.1. Bậc Đại học 

 • Kinh doanh
 • Kế toán
 • Hệ thống thông tin
 • Công nghệ thông tin và truyền thông
 • An ninh mạng
 • Khoa học máy tính
 • Khoa học dữ liệu
 • Kĩ thuật

4.2. Bậc Sau Đại học 

 • Kĩ thuật
 • Giáo dục
 • Công nghệ thông tin và truyền thông

Tìm hiểu về các ngành học có sẵn vào kì nhập học tháng 11 cũng như nộp hồ sơ, tìm kiếm học bổng với Đại học Western Sydney với SACE College Việt Nam – đại diện chính thức của trường tại Việt Nam:

 • KHÔNG THU PHÍ ĐẶT CỌC
 • KHÔNG THU PHÍ DỊCH THUẬT
 • KHÔNG THU PHÍ TƯ VẤN, PHỤ PHÍ