Học bổng khủng Đại học Sydney 40,000$

Các suất học bổng của Phó chủ tịch trường dành cho sinh viên quốc tế có gái trị lên tới 40,000 AUD cho các sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc.

1. Quá trình nộp hồ sơ

 • Các ứng viên KHÔNG cần nộp riêng hồ sơ xin học bổng
 • Tất cả các ứng viên hợp lệ đã có thư nhập học không điều kiện với ngày nhập học cụ thể sẽ đủ điều kiện cân nhắc và xét học bổng

2. Các ứng viên được nhận học bổng

 • Sẽ không được nhận bất kì học bổng nào khác của trường hoặc các khoản tài trợ khác được Đại học Sydney quản lí (Không áp dụng đồng thời cả 2 học bổng cùng lúc)
 • Phải đồng ý với thư chấp thuận nhập học không điều kiện từ bộ phận tuyển sinh và đồng ý với các điều khoản học bổng trước thời hạn được liệt kê cụ thể trong thư học bổng của mình
 • Phải bắt đầu khóa học đúng kì nhập học như trong thư học bổng đã liệt kê và duy trì khóa học của mình để nhận được khoản tiền trả cho học bổng
 • Trong trường hợp sinh viên được xét là có lỗi nghiêm trọng về hành vi hoặc không tiếp tục theo học khóa học đã đăng kí, học bổng sẽ bị chấm dứt và nhà trường có quyền được yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã cấp cho sinh viên
 • Có thể được yêu cầu tham gia quảng bá chương trình mà ứng viên đang theo học cũng như đại diện cho Đại học Sydney tại các sự kiện marketing, ngày hội thông tin cho sinh viên hay các sự kiện kết nối hợp tác.

Các ứng viên có thể tìm hiểu CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN để có được thông tin chi tiết.

Các suất học bổng được trao có thể khác nhau về giá trị. Mỗi sinh viên có thể nhận từ 5000, 10.000, 20.000 AUD và có thể trị giá lên đến 40.000 AUD áp dụng cho trường hợp sinh viên đăng kí theo khóa học Cử nhân.

3. Các tiêu chí xét tuyển học bổng

Việc tuyển chọn sẽ dựa trên thành tích học tập như được đánh giá dựa theo hồ sơ đăng kí nhập học đã được nộp cho bộ phận tuyển sinh

Chỉ những sinh viên quốc tế nộp hồ sơ đăng kí học chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ với mã CRICOS được duyệt, được giảng dạy trực tiếp tại trường mới đủ điều kiện được cấp học bổng.

Ban xét tuyển học bổng sẽ có 2 đề cử từ Giám đốc Cấp cao, phụ trách bộ phận huy động và tuyển sinh sinh viên toàn cầu và 1 đề cử từ Giám đốc bộ phận Tuyển sinh. Quyết định của ban xét học bổng sẽ là quyết định cuối cùng.

 

4. Học bổng của khoa Kinh doanh

85 suất học bổng có giá trị từ 5000, 10.000, 20.000 AUD của khoa Kinh doanh sẽ được trao hàng năm dành cho các sinh viên quốc tế.

Đối tượng hợp lệ:

 • Học bổng này dành cho sinh viên theo học khóa Kinh doanh nhưng không áp dụng cho các sinh viên đăng kí ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) hoặc các bằng liên quan đến nghiên cứu, cũng như áp dụng đối với các sinh viên là công dân Úc, New Zealand hay đã có thường trú vĩnh viễn tại Úc
 • Các ứng viên theo học văn bằng thứ 2 tại Đại học Sydney có thể tham gia xét học bổng
 • Các ứng viên hợp lệ có thư chấp thuận nhập học không điều kiện với thời gian nhập học được ghi rõ trong thư sẽ được cân nhắc xe xét học bổng này
 • Ứng viên phải nộp xong hồ sơ nhưng có thể chưa bắt đầu chương trình Đại học hay sau Đại học với mã CRICOS của khóa học đã được đăng kí để Đai học Sydney giảng dạy chương trình này tại khoa Kinh Doanh
 • Sinh viên đang nộp hồ sơ nhập học có các tín chỉ đã hoàn thành từ các trường đối tác được cân nhắc là đối tượng hợp lệ để xét học bổng nếu số tín chỉ của họ không vượt quá 48 tín chỉ nếu bắt đầu nhập học chương trình Đại học, không quá 24 tín chỉ nếu bắt đầu nhập học chương trình Thạc sĩ.

Học bổng sẽ được trao dựa vào thành tích học tập đạt được và giá trị học bổng sẽ được khấu trừ trực tiếp từ học phí.

Số lượng các học bổng được xác định bởi ban xét duyệt học bổng và KHÔNG YÊU CẦU phải có đơn xin học bổng tách rời. Các thông tin chi tiết cùng với các điều khoản liên quan đến chương trình học bổng tại:

Đại học Sydney có quyền thay đổi Chương trình Học bổng này mà không cần thông báo và thực hiện theo quyết định của mình.

Để biết thê thông tin chi tiết về 2 chương trình học bổng của Đại học Sydney cũng như thông tin về khóa học, apply và làm hồ sơ vui lòng liên hệ đến số Hotline 090 229 8558 để được tư vấn cụ thể.