Lợi ích “khủng” khi tham gia Shark Tank eShool

Shark Tank eShool là chương trình mang lại lợi ích dành cho cả học sinh và giáo viên: 

1. Chương trình sử dụng mô hình dạy và học kết hợp, nơi hc sinh phi hoàn thành các hot đng trong và ngoài lp hc cũng như hot đng trc tuyến (nếu thích hp và nếu có th). Cng hc trc tuyến này cung cp kho tài nguyên cho cgiáo viên và hc sinh.

2. Các giáo viên sđđiu kin nhn mt tín chkhóa hc đi vi ngành Thc sĩ Giáo dc ca Đi hc Adelaide nếu hđăng ký vào chương trình này sau khi hoàn thành khóa đào to STeS thành công.

3. Vic đào to giáo viên STeS đm bo rng tt ccác giáo viên tri qua quá trình đào to đu có hiu biết chung vKinh doanh là gì đđm bo có mt tiêu chun ti thiu đging dy vKhi nghip.

4. Hc sinh có quyn truy cp vào cng thông tin, khi các bn đánh giá đu được đăng ti. Mi phn hi được đưa ra cho giáo viên và hc sinh sau mi ln đánh giá, đc bit là khi còn lhng trong kiến thc. Mc đích ca chương trình là cho phép, như vy, các phương thc đánh giá rt linh hot và hc sinh có cơ hi np thêm các bài đánh giá, nếu được yêu cu

5. Thông qua việc hoàn thành thành công chương trình Shark Tank eSchool, học sinh được hưởng lợi thông qua các tín chỉ chuyển tiếp ở cả ba cấp học: 

  • Shark Tank eSchool được liên kết với khoá học Đổi mới Kinh doanh lớp 11 và kháo học Kinh doanh và Kinh tế dành cho học sinh lớp 10 
  • Sau khi hoàn thành, học sinh nhận được một tín chỉ tự chọn cho bất kì chương trình cử nhân nào của Đại học Adelaide có các khoá học tự chọn, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu đầu vào để được nhận vào chương trình đó 
  • Học sinh có thể xin cấp Recognition of Prior Learning – Chứng nhận Học tập Trước (RPL) (giấy chứng nhận đánh giá các kỹ năng và kiến thức thu được bên ngoài lớp học nhằm mục đích công nhận năng lực dựa trên một bộ tiêu chuẩn, năng lực hoặc kết quả học tập nhất định)) cho hai Chứng chỉ IV về Tinh thần Khởi Nghiệp (Entrepreneurship) và Xây dựng Doanh nghiệp Mới (New Venture Creation)

6. Chương trình Shark Tank eSchool cho phép hc sinh phát  trin các knăng có thchuyn giao đng thi lĩnh hi các  nhu cu thay đi ca ngành / nghnghip.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *