Môn Giao tiếp và kĩ năng học tập (CSS)

Mục tiêu của môn học nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp phân tích và phản hồi văn bản nói và viết trong môi trường học thuật:

  • Lập kế hoạch học tập, tìm kiếm, phân loại và lựa chọn thông tin
  • Tổ chức các văn bản học thuật bao gồm tổ chức nội dung, tài liệu tham khảo, phụ lục, trích dẫn, trình bày và sắp xếp đồ hoạ
  • Lập kế hoạch, xây dựng, tổ chức và truyền đạt ý tưởng cá nhân rõ ràng, mạch lạc và súc tích ngắn gọn hoặc mở rộng bài viết/ bài thuyết trình
  • Đánh giá, phân tích, trình bày văn bản học thuật dưới dạng bài viết và bài thuyết trình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *