Môn Kinh tế

Học sinh nghiên cứu, phân tích, đánh giá và áp dụng các mô hình kinh tế được thể hiện dưới dạng đồ hoạ hoặc sơ đồ. Học sinh đưa ra dự báo về biến động kinh tế, đánh giá các vấn đề của cá nhân và nhóm trong bối cảnh địa phương, quốc gia và toàn cầu. Học sinh biết được tác động ảnh hưởng của những vấn đề trên tới cuộc sống và cách sử dụng kiến thức, kĩ năng kinh tế để tham gia vào xã hội.

Mục tiêu của môn học là trang bị cho học sinh:

  • Kiến thức thực tế về các nguyên tắc kinh tế ở cấp độ vi mô, vĩ mô và quốc tế
  • Hiểu biết về các công cụ quân tích kinh tế và các vấn đề có thể áp dụng công cụ này
  • Hiểu biết về kinh tế như một quy luật theo đúng nghĩa và nhận thức về các liên kết của nó đến các chủ đề liên quan
  • Làm quen với các nguồn dữ liệu kinh tế phổ biến và sử dụng các ngồn tham khảo chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *