Môn Toán

Môn Toán nhằm trang bị cho học sinh các kiến thức về hàm số, đại số, lượng giác và khả năng áp dụng thuật toán vào thực tế. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho học sinh:

  • Kiến thức chung về toán học và các quá trình toán học
  • Khả năng suy luận logic và khái quát hoá
  • Kĩ năng và kĩ thuật toán học mở rộng và khả năng sử dụng chúng trong các vấn đề ngày càng khó khăn hoặc không có cấu trúc
  • Khả năng mô hình hoá bằng toán học
  • Khả năng sử dụng toán học như một phương tiện truyền thông hiệu quả
  • Khả năng đọc và hiểu các lập luận và tường thuật toán học liên quan đến các ứng dụng của toán học
  • Kiến thức về cách sử dụng các công cụ hỗ trợ tính toán hiệu quả và nhận thức được những hạn chế của chúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *