Môn Xử lý dữ liệu

Mục tiêu của môn học này là trang bị cho học sinh các kiến thức về cấu trúc, kĩ năng phân tích và áp dụng thống kê vào thực tế.

Cụ thể, môn học phát triển cho học sinh:

  • Khả năng về cấu trúc, lưu trữ và phân tích dữ liệu số và phi dữ liệu số
  • Kiến thức và năng lực hiểu biết máy tính chung như Excel
  • Khả năng trình bày dữ liệu thông qua sử dụng các hình thức đồ hoạ khác nhau
  • Khả năng hiểu biết dữ liệu số thông qua sử dụng các phương pháp thống kê tiêu chuẩn
  • Đánh giá qua việc áp dụng thống kê để mô hình hoá các tình huống thực tế
  • Hiểu biết về khái niệm kiểm tra thống kê và dữ liệu
  • Hiểu biết về sử dụng các thuật toán để giải quyết các vấn đề thực tế
  • Kĩ năng trình bày dữ liệu để đưa ra kết quả theo cách đã lựa chọn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *