Tổng quan về các học phần trong Shark Tank eSchool

Chương trình Shark Tank eSchool được thiết kế để đưa học sinh tham gia hành trình từ việc tìm hiểu tư duy kinh doanh của các doanh nhân, phát triển ý tưởng kinh doanh của riêng mình đến thuyết phục và trình bày ý tưởng kinh doanh của mình trước một hội đồng giám khảo tại buổi giới thiệu kêu gọi đầu tư.

Chương trình cung cấp quy trình từng bước và hướng dẫn để khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các chủ đề của mỗi học phần đã được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rẳng học sinh luôn tích cực học tập và tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp mạo hiểm mới.

Dưới đây cung cấp tổng quan về từng học phần, cùng với các mục tiêu học tập

1. HÃY TƯỞNG TƯỢNG (IM) 

“HÃY TƯỞNG TƯỢNG!” khuyến khích các doanh nhân trẻ và đầy tham vọng “nghĩ lớn và có tầm nhìn lớn” và bước ra ngoài ranh giới của tư duy thông thường. Học phần này cũng cho ta hiểu tinh thần kinh doanh là gì và giải nén các kĩ năng của tư duy kinh doanh. Các doanh nhân hiếm khi nào là những con sói đơn độc và việc tạo ra các hướng kinh doanh mới thường đòi hỏi rất nhiều kĩ năng. Các dự án thành công thường được xây dựng xung quanh một nhóm các cá nhân tài năng, tuy nhiên khả năng của họ để hoạt động như một nhóm hỗ trợ khi giải quyết vấn đề và liên tục đổi mới là điều sẽ cung cấp động lực để họ phát triển cơ hội.

MỤC TIÊU: 

 • Phát triển sự hiểu biết về tầm quan trọng của khởi nghiệp và tư duy kinh doanh
 • Cộng tác với các thành viên trong nhóm
 • Phát triển các kĩ năng giữ các cá nhân qua việc hợp tác với nhau để chia sẻ ý tưởng

2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

Học phần này hướng dẫn cho các doanh nhân trẻ về cách xác định các vấn đề hiện tại hoặc tương lai (hoặc những gì doanh nhân gọi là cơ hội) dù điều đó thuộc về xã hội, cộng đồng hay cá nhân, đều đòi hỏi một giải pháp. Sau đó, đề xuất có giá trị được phát triển để xác định các lợi ích và tính năng chính của một giải pháp tiềm năng (sản phẩm/dịch vụ) bằng cách tập trung vào giải quyết các khó khăn hoặc mang lại lợi ích cho khách hàng. Đây là một bước quan trọng trong đánh giá cơ hội, vì các doanh nhân cần có khả năng xác định vấn đề mà họ tin trưởng để có giải pháp. Trong học phần này, điều quan trọng là các doanh nhân phải bắt đầu quá trình bằng cách xác định rõ ràng vấn đề tồn tại hoặc có thể tồn tại trong tương lai (và họ tin rằng ý tưởng của họ sẽ giải quyết được).

MỤC TIÊU:

 • Nghiên cứu các vấn đề/thách thức hiện có (ví dụ cá nhân, cộng đồng hoặc xã hội)
 • Sử dụng công cụ phân loại để xác định vấn đề và áp dụng các kĩ thuật lập bản đồ tư duy
 • Đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề và xác định các nhóm có thể gặp phải vấn đề này
 • Phát triển giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nới để xác định vấn đề hiện tại

3. XÁC NHẬN VẤN ĐỀ 

“XÁC NHẬN NÓ!” tiếp tục công việc của học phần trước đó bằng cách nhận ra rằng một vấn đề chỉ là vấn đề đối với người coi nó như một vấn đề. Trừ khi một người gặp phải vấn đề thực sự, nếu không, họ sẽ không quan tâm đến bất kì giải pháp nào mà bạn cung cấp và sẽ không trở thành khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, các doanh nhân phải xác định mức độ thiệt (hoặc lợi) mà khách hàng đang trải qua. Đây là một câu hỏi quan trọng cần có sự xác hận từ các phân khúc khách hàng nhất định. Xác nhận mức độ của vấn đề và dành cho phân khúc khách hàng nào, là điều tối quan trọng trước khi doanh nhân đầu tư thời gian và tiền bạc để phát triển ý tưởng. Học phần này tập trung vào việc phát triển các kĩ năng chính để xác nhận phân khúc khách hàng nào có cùng vấn đề với doanh nhân.

4. LÍ TƯỞNG HOÁ 

Lí tưởng hoá chuyển từ xác nhận vấn đề và xác định phân khúc khách hàng sang các giải pháp lí tưởng để xây dựng đề xuất giá trị. Học phần này cung cấp cho các doanh nhân trẻ các công cụ và kĩ thuật trong hành trình thông qua các quá trình tư duy quan trọng, sáng tạo và đổi mới để giải quyết vấn đề. Kết quả của những hoạt động lý tưởng này, các doanh nhân bắt đầu kết tinh một ý tưởng mà họ có thể muốn phát triển. Ý tưởng về CNTT truyền cảm hứng cho tư duy sáng tạo và áp dụng các kĩ năng và thực tiễn đổi mới như tư duy thiết kế để hình thành các giải pháp mới. Mối quan hệ giữa các kĩ năng tư duy phân kì và hội tụ trong việc phát triển một cơ hội hoặc giải pháp, được khuyến khích thông qua một loạt các hoạt động ứng dụng.

MỤC TIÊU: 

 • Phát triển kĩ năng tư duy phản biện và sáng tạo
 • Áp dụng các kĩ thuật tư duy thiết kế
 • Trả lời các vấn đề đã xác định
 • Làm việc nhóm để phán triển và tinh chỉnh các ý tưởng cho mọi cơ hội kinh doanh

5. ĐƯA RA GIẢI PHÁP 

TẠO RA NÓ là một tiến trình tự nhiên khi doanh nhân đã dành thời gian và phát triển các nguồn lực để xác thực vấn đề và phát triển một giải pháp phù hợp với vấn đề. Tạo ra nó! khuyến khích phát triển và áp dụng các kĩ năng tư duy thiết kế để tạo ra một nguyên mẫu (mô hình) hữu hình, có thể trình bày được, hướng tới một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP).

MỤC TIÊU: 

 • Phát triển các kĩ thuật giải quyết vấn đề
 • Sử dụng công nghệ để thiết kế một nguyên mẫu hoặc MVP
 • Sử dụng các kĩ năng tư duy sáng tạo để tạo ra một nguyên mẫu hoặc sản phẩm khả thau tối thiểu, xem xét việc sử dụng các nguồn lực và vật liệu (nếu được yêu cầu)

6. THỬ NGHIỆM 

Giờ đây, khi mẫu thử nghiệm (hoặc MVP) đã sẵn sàng ra mắt với khách hàng tiềm năng, học phần với tên gọi HÃY HIỆU LỰC NÓ! yêu cầu doanh nhân kiểm tra xác thực với các phân khúc khách hàng đã xác định trước đó. Đât là một quá trình kiểm tra, đặt câu hỏi, thu thập phản hồi và lặp lại nguyên mẫu sản phẩm hoặc MVP. Đây có phải là một thử thách về sự kiên nhẫn? Đúng! Các doanh nhân được khuyến khích kiên nhẫn trong giai đoạn này vì họ có khả năng trải qua nhiều phiên bản lặp lại nguyên mẫu trước khi giới thiệu MVP của mình cho khách hàng như một sản phẩm hoạ động cơ bản nhất.

MỤC TIÊU: 

 • Phát triển kĩ năng giao tiếp để kiểm tra và xác nhận MVP bằng cách thu thập phản hồi từ những người khác
 • Thu thập và phân tích dữ liệu để xem xét các lần lặp lại tiếp theo
 • Đưa ra quyết định về các lần lặp lại dựa trên dữ liệu thu thập được và xem xét hệ quả của những quyết định đó

7. LÀM CHỦ 

Việc nắm vững quy trình và các yêu cầu của việc phát triển một dự án kinh doanh mới có thể được nắm bắt thông qua việc phát triển và trình bày một mô hình kinh doanh. Về cơ bản, mô hình kinh doanh xác định tất cả các thành phần cần thiết để tạo ra, cung cấp và nắm bắt giá trị cho một dự án/công ty khởi nghiệp và các chiến lược cần được phát triển để cung cấp sản phẩm/dịch vụ/trải nghiệm cho các phân khúc khách hàng đã xác định. Mô hình kinh doanh xem xét hoạt động kinh doanh thực sự sẽ hoạt động như thế nào và những hành động nào cần được thực hiện để tạo ra và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường theo cách thức bền vững theo thời gian để thu được giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.

MỤC TIÊU: 

 • Nghiên cứu và điều tra các thành phần khác nhau của khung mô hình kinh doanh
 • Tạo ra mô hình kinh doanh như một phần ứng dụng để kiểm tra giả thuyết và khái niệm, đồng thời điều tra các phân khúc thị trường và xu hướng hiện tại

8. QUẢNG BÁ

Một khi doanh nhân đã xác thực mô hình kinh doanh (nắm được mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường), sản phẩm và thương hiệu đã sẵn sàng để tiếp thị cho các phân khúc khách hàng. Sẽ chẳng có ích gì khi có một sản phẩm hoặc dịch vụ đột phá mà các phân khúc khách hàng mục tiêu của bạn không biết gì về nó. HÃY TIẾP THỊ! HÃY QUẢNG BÁ! cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về cách tạo ra một giải pháp tiếp thị hấp dẫn, sáng toạ và chiến lược để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm cho những khách hàng sẵn sàng trả tiền. Bằng cách áp dụng phương pháp và quy trình, sự đổi mới trong xúc tiến và tiếp thị của một doanh nhân có cơ hội thành công cao nhất có thể, vì tác động thị trường được tạo ra bởi các phương pháp tiếp thị sáng tạo, thay vì ngân sách lớn.

MỤC TIÊU: 

 • Phát triển các kĩ thuật giải quyết vấn đề
 • Sử dụng công nghệ để thiết kế MVP (một sản phẩm khả thi tối thiểu)
 • Sử dụng các kĩ năng tư duy sáng tạo để tạo ra một sản phẩm khả thi tối thiểu, cân nhắc việc sử dụng các nguồn lực và vật liệu nếu cần

9. KÊU GỌI ĐẦU TƯ 

Trong học phần KÊU GỌI ĐẦU TƯ, học sinh được học về cách thuyết phục các nhà tài trợ rót vốn đầu tư hỗ trợ để thương mại hóa cơ hội. KÊU GỌI ĐẦU TƯ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng thuyết trình và thuyết phục để thu hút người nghe và ‘bán’ khái niệm kinh doanh cho các nhà đầu tư tiềm năng để nhận được sự hỗ trợ về tài chính.

Học phần này coi trọng các điểm mấu chốt trong kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục giúp khách hàng hiểu sâu sắc về sản phẩm. Các doanh nhân sẽ được cung cấp các mẫu, ý tưởng và điểm tư vấn chính để đảm bảo rằng bài thuyết trình của họ thuyết phục “nhà đầu tư sẵn sàng”.

MỤC TIÊU: 

 • Phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng lời và không lời.
 • Phát triển các kỹ năng và kỹ thuật trình bày.
 • Thuyết phục người nghe với ý tưởng kinh doanh của mình bằng cách sử dụng các khái niệm kinh doanh mấu chốt và thực tế thu thập được.

Thông tin chi tiết về chương trình, khoá học, học phí vui lòng liên hệ SACE College Việt Nam theo thông tin dưới đây:

Hotline: 090 229 8558

Email: info@sace.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 7 toà nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *