Tổng quan về du học Mỹ (phần 1) – Hệ thống Đại học Mỹ

Ở Mỹ, các loại trường đại học được chia thành các loại chính như sau: Đại học Quốc Gia (National University), Đại học Liberal Arts (Liberal Arts College), Đại học theo khu vực (Regional University) và Cao đẳng cộng đồng (Community College).

 

1. Đại học Quốc Gia (National University)

𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣: 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑑 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑃𝑒𝑛𝑛𝑠𝑦𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎, 𝐷𝑎𝑟𝑡𝑚𝑜𝑢𝑡ℎ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑎 – 𝐿𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑒𝑠, 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 𝑎𝑡 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑎𝑙𝑜, 𝐴𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦.

National University là những trường đại học quốc gia có quy mô rất lớn, gồm từ 10.000 đến 40.000 sinh viên, kể cả sinh viên đại học (undergraduate), lẫn cao học như thạc sĩ (master’s degree) và tiến sĩ (doctoral degree). Bên cạnh đó, giáo sư ở National University tập trung nghiên cứu nhiều hơn là giảng dạy, vì lượng nghiên cứu hàng năm là yếu tố hàng đầu giúp các trường trong thể loại này đạt được danh tiếng toàn quốc và toàn cầu. Ngoài ra, các National University cũng có một nhiệm vụ ngầm là nghiên cứu ra các đề tài mang tính thực tiễn cao cũng như có tầm cỡ thay đổi thế giới (ground-breaking researches).

Ưu điểm: Ngoài danh tiếng trường đại học và cơ sở vật chất hiện đại, ở NU bạn sẽ gặp nhiều cơ hội làm thực tập nghiên cứu vào mùa hè hoặc suốt năm, vì các giáo sư thường luôn có một vài dự án trong năm. Một điều lợi nữa gồm việc ngành học của NU đi rất sâu. Ví dụ như ngoài ngành Biology, họ còn có các ngành cụ thể hơn và liên quan đến Biology như Microbiology, Biomedical Science, Cellular Biology, etc. Trường lớn thường có nguồn nhân lực và kinh phí để đầu tư sâu vào một ngành. Ngoài ra, tại đây bạn không chỉ có cơ hội tiếp xúc với những giáo sư đầu ngành mà còn với những sinh viên thuộc bậc cao học.

Nhược điểm: Vì ngồi học trong những lớp lớn, bạn sẽ không nhận được nhiều sự chú ý từ giảng viên. Sinh viên cũng ít có cơ hội được trao đổi, học tập trực tiếp với giáo sư, vì họ thường trao trách nhiệm đứng lớp cho trợ giảng (Teaching Assistant, hoặc TA). Những TA này là sinh viên cao học đang trong quá trình hoàn thành luận án tiến sĩ. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại gì, bạn sẽ làm việc với TA trước và giáo sư cuối cùng. Ngoài ra, đa phần các NU không hào phóng cho lắm với học sinh quốc tế cấp cử nhân. Có rất ít học bổng từ những trường này vì kinh phí tập trung vào nghiên cứu.

 

2. Đại Học Liberal Arts (Liberal Arts College)

𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣: 𝐴𝑚ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑢𝑤 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑊𝑎𝑏𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝐿𝑒ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝐿𝑎𝑓𝑎𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝑆𝑡. 𝑂𝑙𝑎𝑓 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝑣𝑎̀ 𝑊𝑒𝑠𝑙𝑙𝑒𝑠𝑙𝑒𝑦 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒.

Liberal Arts dịch sang tiếng Việt là Đại học khai phóng. Đây là loại trường độc đáo ở Mỹ và rất ít nước khác sở hữu mô hình giáo dục này. Ví dụ Fulbright University là đại học khai phóng duy nhất ở Việt Nam. LAC thường rất nhỏ, chỉ có khoảng 1,000-3,000 sinh viên. Triết lý của một LAC hướng đến việc đào tạo một cá nhân toàn diện, tập trung truyền đạt các kiến thức tổng hợp (general knowledge) cũng như phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, tổng hợp kiến thức và suy nghĩ có phân tích của học sinh. 

“Liberal Arts College” thường chỉ tập trung đào tạo bậc đại học, không đào tạo cao học như các trường “National University”. Cũng không nên hiểu nhầm các trường “Liberal Arts” chỉ chuyên đào tạo nghệ thuật, vì thực tế, các trường này có chuyên ngành học đa dạng. Nhiều trường cũng có chương trình đào tạo kinh doanh hay kỹ thuật tốt và phù hợp với phần lớn sinh viên Việt Nam.

Khái niệm Liberal Arts bắt nguồn từ quan điểm giáo dục Châu Âu, nhằm đào tạo các nhà lãnh đạo có kiến thức rộng về nhiều mặt và có khả năng gây ảnh hưởng lên số đông nhờ khả năng truyền đạt thông tin vô cùng hiệu quả dựa trên kiến thức đa dạng của mình. Quan điểm của những người tạo ra hệ thống LAC là các sinh viên khi tốt nghiệp ra và bước vào thế giới thực, họ sẽ đối mặt với vấn đề toàn cầu hóa, công nghệ phát triển chóng mặt, cho nên hệ thống giáo dục khai phóng sẽ giúp người học thích nghi nhanh với những sự thay đổi đó.

Như vậy, chương trình Liberal Arts không đi sâu vào một ngành nghề (specialization) nào mà tập trung vào đào tạo tư duy và cách suy nghĩ của học sinh. Liberal Arts bao gồm các môn khoa học tự nhiên và xã hội như Toán, Vật lý, Tâm lý, Xã hội học, Kinh tế học…. Tuy nhiên, học sinh của các trường đại học Liberal Arts sẽ có một định hướng ngành học rõ ràng (concentration/major), thường là sau năm thứ nhất hoặc thứ hai.

 

Ưu điểm: Các trường đại học Liberal Arts lấy sự phát triển tư duy toàn diện của học sinh làm tiêu chí giảng dạy. Giáo sư chú trọng đến từng cá nhân do số học sinh trong một trường ít. Ngoài ra, phần lớn ĐH Liberal Arts là trường tư dành cho giới trung lưu trở lên nên hệ thống hỗ trợ tài chính từ cộng đồng phụ huynh giàu có cũng như các tổ chức tư nhân dồi dào.

Nhược điểm (dựa theo VAPedia): Ít phổ biến hơn và cơ sở vật chất cũng không bằng các trường Đại học quốc gia. Ngoài ra lượng khóa học để lựa chọn cũng ít hơn, và khó tìm các ngành mang tính hướng nghiệp cao như Kế Toán, Tài chính,..

 

3. Đại học theo khu vực (Regional University and College)

𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣: 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝑇𝑟𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝐼𝑡ℎ𝑎𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒, 𝐴𝑢𝑔𝑠𝑏𝑢𝑟𝑔 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦

Regional University và Regional College là các trường đại học đào tạo bậc đại học và thạc sĩ, chỉ có một số ít các trường là đào tạo tiến sĩ. Các trường đại học này còn được gọi là Master’s university cũng là vì lí do trên. Các trường đại học này được chia làm 4 khu vực chính của Mỹ: Bắc, Nam, Tây, và Trung Tây (North, South, West, Midwest).

Regional University là một bản sao của National University nhưng quy mô bé hơn, Regional University không đào tạo đến bậc tiến sĩ. Trong số 626 Regional University, 263 trường là đại học công, 350 là trường tư và 13 trường thuộc các tổ chức kinh tế (tương tự như ĐH FPT ở Việt Nam). Dù xếp hạng cao, nhiều Regional University vẫn có tỷ lệ đậu khá cao.

Regional College được xây dựng dựa trên hình mẫu của Liberal Arts College: nhỏ, tập trung chính vào giáo dục Đại học, bậc Cao học rất hiếm. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở định hướng: Regional College sở hữu nhiều ngành chuyên về đào tạo nghề, để khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ hướng vào một loại công việc cụ thể, ví dụ như accounting (để làm kế toán), graphic design (để làm thiết kế đồ hòa), nursing (để làm y tá). Trong khi đó, các LAC nhấn mạnh các ngành thuần túy, như maths, biology, psychology, philosophy, history, fine arts. Tương tự như Regional University, các Regional College có tỷ lệ đậu khá cao, thường trên 50%.

Các trường đại học khu vực được chia làm 4 khu vực chính của Mỹ: Bắc, Nam, Tây, và Trung Tây (North, South, West, Midwest). Đại học khu vực thường ít được biết đến ở những vùng khác vùng của đại học đó. Vì vậy, đa số sinh viên ra trường hay học sinh đang ở trường sẽ làm việc hay thực tập ở khu vực xung quanh trường (trong cùng một thành phố, vùng hoặc bang). Vì đặc tính vùng miền này, Regional University và Regional College đã được US News đặt tên mới như hiện nay (Đại học khu vực) thay vì tên Master University như cũ.

 

4. Cao đẳng cộng đồng (Community College)

Cao đẳng cộng đồng là hệ thống giáo dục 2 năm trên bậc trung học của Mỹ, tương tự với hệ cao đẳng của Việt Nam và có định hướng như trường đào tạo nghề. Sinh viên ra trường có thể sẽ đi làm việc ngay hoặc chuyển tiếp tới một đại học 4 năm (transfer) để hoàn thành chương trình đại học ở Mỹ. 

Cao đẳng cộng đồng và Đại học có sự khác biệt cơ bản về chương trình đào tạo. 2 năm đầu ở Cao đẳng Cộng đồng thường khá dễ so với 2 năm học sau đó, khi mà sinh viên bắt đầu phải đăng ký vào những môn học chuyên ngành. Đặc trưng của CĐCĐ còn là những lớp học có quy mô nhỏ hơn so với Đại học (chỉ từ 10-15 người), do đó sinh viên sẽ nhận được sự quan tâm sát sao hơn từ phía các thầy cô. Tuy nhiên, các thầy cô giáo ở Cao đẳng Cộng đồng thường sẽ không có học vị cao như ở Đại học, nhưng mặt bằng chung, họ vẫn phải có bằng cao học để được đứng lớp.

Các trường cao đẳng cộng đồng có mức học phí thấp và hỗ trợ học tiếng Anh nên đây cũng là sự lựa chọn của nhiều bạn học sinh khi muốn học ở Mỹ nhưng chưa thành thục về tiếng hay điều kiện tài chính khó khăn.

Theo trang Community College Review, mức học phí trung bình của các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ không đồng nhất với nhau. Năm học 2020-2021, học phí cho bậc cao đẳng tư thục là khoảng 15.541 USD, còn đối với các trường cao đẳng công lập, mức chi phí của sinh viên quốc tế (hoặc sinh viên thường trú ở tiểu bang khác) sẽ rơi vào khoảng 8.589 USD.

Tại một số trường Cao đẳng Cộng đồng, sinh viên có thể chắc chắn chuyển tiếp lên các trường đại học có liên kết với nhà trường nếu như sinh viên hoàn thành khoá học tại Cao đẳng Cộng đồng với kết quả không quá thấp. Trong danh sách này có rất nhiều trường đại học nổi tiếng và chất lượng cao. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý lựa chọn chuyển tiếp từ Cao đẳng Cộng đồng lên Đại học chỉ đúng cho sinh viên đã tìm hiểu trường ĐH đó và yêu thích trường ĐH này từ trước.

 

Nộp hồ sơ du học tại SACE College Việt Nam, bạn sẽ được hỗ trợ trong suốt quá trình từ khi tìm hiểu thông tin, nộp hồ sơ cho đến suốt thời gian bạn học tập cũng như tìm kiếm các học bổng giá trị và phù hợp.

Tìm hiểu ngay về du học Anh, Úc, Mỹ và tìm kiếm học bổng với SACE Colege Việt Nam tại: https://bit.ly/3br9c9n hoặc liên hệ 090 229 8558 để được tư vấn cụ thể.

ĐẶC BIỆT:

  • Không thu phí đặt cọc
  • Không thu phí tư vấn
  • Không thu phí dịch thuật, phụ phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *