Trại hè Úc 2020 – Trải nghiệm Đại học và Hướng nghiệp

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

La chn ngành hc, trường hc và định hướng nghnghip phù hp là rt cn thiết nhưng không hddàng. Tự định hướng, xác định đam mê cá nhân, thế mnh ca bn thân và xã hi đang cn gì là điu quan trng hơn cả để có thla chn mt ngành nghphù hp. 

Tri nghim các ngành hc khác nhau và môi trường làm vic thc tế sgiúp trẻ định hướng được ngành nghcho bn thân. 

Tri hè “Tri nghim Đại hc và Hướng nghip” là skết hp gia tri nghim môi trường hc tp quc tế vi các ngành nghkhác nhau như Y Khoa, Kinh tế, Kiến trúc, Qun trKinh Doanh, Thc tế ảo, Khoa hc ti các trường Đại hc danh tiếng ca Úc như Đại hc Sydney, Đại hc Adelaide, Đại hc Nam Úc, Đại hc Macquarie vi môi trường làm vic ti các công ty và khách sn ti thành phAdelaide và Sydney. 

Nhng tri nghim này giúp hc sinh phát trin knăng thích nghi, hòa nhp và định hướng la chn ngành hc – trường hc – nghnghip trong tương lai. Sinh sng cùng gia đình bn xcũng giúp các em hiu vvăn hoá và con người xschut túi. 

 

Mc tiêu chương trình

 • Giúp hc sinh tri nghim môi trường hc tp Đại hc ti Úc Khám phá các ngành nghkhác nhau để định hướng ngành hc cho bn thân
 • Xác định được ngành nghvà kĩ năng cn thiết mà các nhà tuyn dng đang tìm kiếm để có mc tiêu trang bcác kĩ năng cho bn thân Mrng kiến thc vxã hi, hiu biết đa văn hóa và chp nhn skhác bit
 • Trang bcác kĩ năng hc thut cn thiết để thành công trong hc tp Phát trin kĩ năng mm để trthành công dân toàn cu như kĩ năng lp kế hoch, kĩ năng qun lý thi gian, qun lí tài chính và kĩ năng làm vic nhóm
 • Đem li mt mùa hè thư giãn và bích 

2. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Tri nghim hc tp ti các trường Đại hc danh tiếng: 

 • Tham gia hc tp ti các lp hc các chuyên ngành là thế mnh ca các trường Đại hc danh tiếng ti Úc do các giáo sư Đại hc ging dy: Hc lp hc Kiến trúc ti Đại hc Sydney, trường s1 ti Úc về Đào to Kiến trúc sư
 • Tham gia thc hin thí nghim ti các phòng Lab vY Khoa ti Đại hc Flinders
 • Hc lp hc kinh doanh ti Đại hc Nam Úc, ngôi trường ca các doanh nhân ti Úc
 • Hc lp hc Science, thế mnh ca trường Đại hc Adelaide Hc lp công nghthc tế ảo (VR) và Tài chính Ngân hàng ti Đại hc Macquarie

 

2.2. Tri nghim môi trường làm vic ti Úc 

 • Tham quan và tìm hiu môi trường thc tp ti các công ty ti Úc và các knăng mà các nhà tuyn dng Úc đang tìm kiếm các ng viên
 • Tham gia hi tho hướng nghip Tham quan các công ty là đối tác ca các trường Đại hc Úc Tham quan và tham gia thc hành nghti các nhà hàng, khách sn ti Sydney 

2.3. Tìm hiểu các nền văn hoá, lịch sử và con người ở xứ sở chuột túi:

 • Sinh sống với các gia đình bản xứ
 • Tham quan các danh lam thắng cảnh tại Sydney và Adelaide
 • Gặp gỡ và giao lưu với giáo sư, sinh viên bản xứ và quốc tế

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *