Môn Nghiên cứu Kinh doanh

Môn học nhằm trang bị cho học sinh kiến thức về các hoạt động kinh doanh, kĩ năng kinh doanh, tài chính, công nghệ: tham gia lập kế hoạch, xây dựng, kiểm soát và đánh giá các hoạt động kinh doanh.

Học sinh đánh giá tác động của kinh doanh, doanh nghiệp và công nghệ đến cá nhân, cộng đồng cũng như nền kinh tế.

Môn học phát triển cho học sinh;

  • Kiến thức và hiểu biết thực tế về các nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh và nâng cao tài chính
  • Kĩ năng áp dụng kiến thức và hiểu biết cho các vấn đề phát sinh từ các tình huống kinh doanh quen thuộc và không quen thuộc
  • Các phương pháp phân tích kinh doanh để điều tra các vấn đề kinh doanh, các vấn đề và cách thực hiện các chiến lược để thành công trong môi trường kinh doanh
  • Kĩ năng đánh giá, phân biệt và đánh giá sự phù hợp của thực tế và ý kiến và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn kinh doanh khác nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *